Svátost kněžského svěcení sestry Žanety Černochové

Svátost kněžského svěcení z rukou biskupa Pavla Pechance a spolusvětitelů ve Sboru Páně v České Skalici přijala v neděli 24. listopadu sestra Žaneta Černochová. Kéž ji Pán Bůh provází a posiluje v její službě.