Občerstvení „Vanilka“

Náboženská obec v Hlinsku rozšiřuje sortiment – po trdelnících a bramborácích i letní pochoutky – slunce svítí a zmrzlina se lépe točí. Občerstvení „Vanilka“ náboženské obce v Hlinsku Vás zve…

Hlinecké trdelníky

V Hlinsku náboženská obec vytvořila nové občerstvení zvané Vanilka. Na podzim začali s trdelníky, nyní přidali bramboráky a už se učí míchat vlastní zmrzliny…. Bratr farář Rudolf Špaček celé dílo podpírá modlitbami a hlavně vytváří tým, který občerstvení zajištuje. Už se ví, že široko daleko nejlepší trdelníky jsou od faráře…🙂 Zastavte se na trdelník, nebo dejte vědět známým sdílením na Fb, děkujeme 🙂

Koncert Richarda Pachmana v Hlinsku

Srdečné pozvání do náboženské obce v Hlinsku na koncert Richarda Pachmana, který se koná 23. 2. 2019 v Husově sboru  od  17:30h. Nenechte si ujít příležitost setkat se s tak zajímavým a bezesporu výjmečným člověkem.

Trdelníky už jen z Hlinska

10. října se v náboženské obci v Hlinsku otevřely dveře nově postaveného objektu prvním návštěvníkům. Rada starších zde podpořila projekt, který bratr farář Rudolf Špaček na jaře předložil – vybudování malé provozovny – občerstvení na farní zahradě. V místě, kde každý den projdou stovky lidí, byla vybudována malá výrobna, kde se budou připravovat a prodávat „české trdelníky“. Hlinecký trdelník tak poprvé zavoněl, my mohli ochutnat sladké i slané trdelníky s různými příchutěmi. Takže pokud zamíříte k Hlinsku, nezapomeňte se zastavit, protože tahle „trdla“ jsou téměř „boží“… :)

Slib rady starších v Hlinsku

V neděli  11. března 2018 se v Husově sboru náboženské obce v Hlinsku uskutečnil slib rady starších . Pět sester, pět bratří a bratr farář Rudolf Špaček složili do rukou bratra biskupa Pavla slib společné odpovědnosti a vyjádřili tak vztah k naší církvi. Kéž je Pán provází a posiluje.

Manželství jako účast na Božím konání

Převzato z ČZ 41/2012, 19. neděle po Duchu sv., Mk 10,2-16

Sestry a bratři,
až nápadně vypovídají biblické texty pro tuto neděli o manželství, nežli se však tohoto tématu dotkneme, dovolte, abych se pozastavil u prvního biblického čtení z knihy Genesis. Je tu zajímavá pasáž, která charakterizuje postavení člověka při Boží tvorbě. Obvykle vzhlížíme ke Stvořiteli jako k tomu, jemuž je vše podřízeno a který – případně jeho zákon – je určujícím v každém našem konání. A najednou jsme postaveni do situace, kde Bůh vzhlíží k člověku. Možná se jeví toto vyjádření příliš troufalé, ale jak jinak nazvat situaci, kdy Stvořitel přichází s mnoha životními kategoriemi a přivádí je před člověka, aby viděl, jak je nazve. Pokračovat ve čtení „Manželství jako účast na Božím konání“

Porozumět slovům Pravdy

Kázání uveřejněné v ČZ 35/2011, 11. neděle po Duchu sv., Mt 16,21-28

V evangeliu tohoto týdne nalézáme zvláštní rozpor. Petr si bere Ježíše stranou a kárá ho. Neobyčejná situace. Učedník domlouvá svému Mistru: „Takhle nemluv, Učiteli, to se přece nemůže stát. Ty a být zabit! Tolik lidí tě podporuje, mnozí tě vyhledávají, jsi tak populární. To jsou bohapusté řeči o zabití, to není možné, kdyby tě někdo slyšel, co by si pomyslel…“ Pokračovat ve čtení „Porozumět slovům Pravdy“

Naplňovat den Páně

Kázání o 2. neděli po Duchu sv., ekumenický lekcionář typu B

„Tak vás tady pěkně vítám!“ hlaholím do prořídlých kostelních lavic v nedělním ránu. Ozvěna nebo spíš dozvuk se nese sborem, který před mnoha desítkami let zbudovaly ruce našich předků. Každá cihla a každý trám zde vyrůstal po nemalém odříkání, kdy si nadšenci utrhávali od úst, aby mohl z bídy i z přesvědčení vyrůst krásný kostel, jejich útočiště a duchovní domov v dobách těžkých i všedních. Zasvětili tento svatostánek Mistru Janu Husovi, jehož odkaz nesly celé generace našich otců a dědů s myšlenkou, že jej předají svým potomkům. Pokračovat ve čtení „Naplňovat den Páně“