Slavnostní bohoslužby v Čáslavi

Dne 3. 3. 2019 se konaly slavnostní bohoslužby v Čáslavi s poděkovaním bratru primáři Jiřímu Kunáškovi za službu v církvi i lidem. “… před 90 lety jsem byl zde pokřtěn… mám za sebou přes 20 000 operací… moji předci podepsali Stížný list na podporu Mistra Jana Husa…. “ zajímavá osobnost a člověk s velkou láskou k lidem. Kéž bratra Jiřího, náboženskou obec a zdejší sestru farářku Františku Tichou provází Boží požehnání.

Návštěva dětí ze Speciální ZŠ Diakonie v Ambře

náramek
korálky-náramek 2-2019
korálky 2-2019

Dnes 18. března 2019 navštívili děti ze speciální školy Diakonie v Hradci Králové šicí dílnu vAmbře. Stejně jako minulý měsíc 18. února 2019, kdy nás navštívily poprvé a vyrobily si korálkový náramek, bylo s dětmi veselo. Tentokrát měly připravené našité ptáčky, které si otočily na líc, vycpaly, zavázaly mašlí a nazdobily pode vlastní fantazie. Jak se tu dětem líbilo a hlavně jaké hezké výrobky si mohly odnést uvidíte na fotografiích.

Diecézní den v Čáslavi

IMG_6094

CO DĚLAT O VÍKENDU?

Častá otázka, která nás napadá s blížícím se koncem pracovního týdne. Potřebujeme toho tolik stihnout! V domácnosti, na zahradě, ledacos volá po údržbě, ale chtěli bychom prožít i něco společně s dětmi, s rodinou. Jít do přírody, na koncert, zasportovat si, mít čas popovídat si. Právě toto jsme mohli prožít v sobotu 28. května, a to nejen v naší malé rodině, ale v té velké – rodině církve. Kdo přijal pozvání k Diecéznímu dni, věřím, že nelitoval. Sobotní ráno nás sice přivítalo bouřkami a zataženou oblohou, ale než jsme dorazili do Čáslavi, mraky byly ty tam. Letošní rodinné setkání Královéhradecké diecéze se nekonalo v tomto městě náhodou. Mohli jsme spolu s Čáslavskými oslavit krásné 90. narozeniny a jak jinak začít, než bohoslužbou. Povzbuzením z úst bratra biskupa Pavla i potěšením, že se nás sešlo tolik a že zpěv byl slyšet až na náměstí. Kytice, kterou předal bratr biskup sestře farářce Františce Tiché, symbolicky také patřila všem, kdo připravovali výstavu, zázemí a bohaté pohoštění.

Pokračovat ve čtení „Diecézní den v Čáslavi“

Koncert k 750. výročí založení Čáslavi

účinkují

Pěvecký sbor GAUDEAMUS ze Světlé nad Sázavou
sbormistr: Jiří Trtík
sólista: Pavel Vančura, čáslavský rodák, držitel Ceny Thálie
průvodní slovo: Jana Andrejsková

Husův sbor Církve československé husitské Čáslav, Jana Karafiáta 199
středa 25. června 201418 hodin
vstupné dobrovolné

Životem bratra faráře Radka Hobzy

„Přál bych Radkovi i Tobě, aby jeho rozhodnutí pro studium na naší fakultě bylo provázeno hojnou Boží milostí. Vím sám z mnoha let přátelského styku s Tebou i s Tvou rodinou, jak jste měli vždy církev rádi, a velmi bych se radoval z toho, ucítí-li Radek v sobě hlas Božího volání k církevní službě, ve které může při svých schopnostech našemu náboženskému dílu mnoho prospět.“ Pokračovat ve čtení „Životem bratra faráře Radka Hobzy“

Vzpomínka

V Čáslavi vzpomněli při bohoslužbách 125. výročí (narozen 7. 5. 1886) svého bývalého předsedy rady starších, starosty města a poslance br. Ferdinanda Práška. Zasloužil se o vybudování tamního sboru, v parlamentu hájil zájmy naší církve a ve 30. letech minulého století byl místopředsedou ústřední rady.