Církev československá husitská

Kdo jsme?

Jsme jednou z mnoha křesťanských církví. Ač je naše historie relativně krátká, je velmi bohatá a svědčí o tom, že nejsme jen lidskou organizací, ale Božím dílem v tomto světě. (více viz kapitola historie) Jsme církví, která vznikla v roce 1920. Věříme, že i při věku více než 90 let stále zůstáváme církví mladou duchem. Věříme, že společně s ostatními křesťany i nám byla dána milost ukazovat ke Kristu, který je alfou i omegou: který tu byl již před stvořením světa a do jehož rukou vše směřuje.

Zveme nás do našeho společenství. Přij­dete­‑li mezi nás, počítejte s tím, že se setkáte s hříšníky a lidmi všelijak nedokonalými. Za mno­hými svými ideály pokulháváme. Víme to a je nám to líto. Víme, že každý den po­tře­bu­je­me sami odpuštění a milost. Děkujeme Bo­hu za to, že je takový, jaký je, a že nám o­pra­v­du odpouští a že každý den smíme zakoušet je­ho věrnou, trpělivou a nepochopitelnou lá­sku. To je asi to nej­dů­le­ži­těj­ší. Chceme Vám spo­lu se sestrami a bratry ostatních církví u­ka­zovat na tohoto Boha.

Pozn: Pro text této stránky a jejích podstránek byly se svolením použity materiály
ThDr. Petra Šandery, emeritního biskupa brněnského, publikované na stránkách Brněnské diecéze.

Napsat komentář