Přehled akcí v naší náboženské obci v roce 2015

V neděli 28. června 2015 se v naší náboženské obci uskutečnilo slavnostní shromáždění k 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Vedle bohoslužby vedené biskupem Mgr. Pavlem Pechancem, přítomní vyslechli i přednášku ThDr. Martina Chadimy Skutečné důvody upálení Mistra Jana Husa. Po té následovala zahradní slavnost s občerstvením, za účasti představitelů města i starosty p. Bc. Martina Staňka. Akce se uskutečnila za podpory Královéhradecké diecéze a města Česká Skalice.

Po dlouhodobé přípravě bylo v tomto roce přikročeno k jedné z větších stavebních akcí v našem sboru a to k výměně luxferových oken, které v tomto sboru sloužili od r. 1941. Nákladem téměř půl milionu korun se podařila výměna oken na severní a jižní straně kostela, což kromě jiného přispělo i lepší tepelné izolaci v zimním období. Akci v tomto rozsahu by nebylo možno uskutečnit bez podpory Královéhradecké diecéze a města Česká Skalice.

Tradiční adventní koncert se v našem sboru uskutečnil 28. listopadu. Vystoupila na něm první dáma České country, Věra Martinová s vánočně zaměřeným repertoárem. Koncert finančně podpořila Královéhradecké diecéze a město Česká Skalice.

Koncert Hradišťanu v České Skalici

Koncert HradišanuKoncert HradišanuO sobotě před druhou nedělí adventní 14. prosince 2013 se ve sboru Páně v České Skalici konal koncert folklórního souboru Hradišťan, jehož uměleckým vedoucím je Jiří Pavlica.
Pro velký zájem nestačila kapacita kostelních lavic a i přidané židle byly zcela zaplněné. Jako host tohoto koncertu vystoupil i smíšený pěvecký sbor Kácov.

Výročí v české Skalici

Zveme na slavnostní shromáždění k 70. výročí otevření Sboru Páně v České Skalici za účasti královéhradeckého biskupa br. Štěpána Kláska, vzácných hostů a pamětníků. Setkání se bude konat (Sportovní ul. 616) 21. srpna od 14 h