Slovo a pozvání k Aliančnímu týdnu modliteb 2021

Slovo a pozvání k Aliančnímu týdnu modliteb 2021 – farářka Církve československé husitské, kazatel Martin Legát Církve bratrské, kazatel Petr Staš Církve adventistů sedmého dne, farářka Kristýna Kupfová Českobratrské církve evangelické, pastor Jakub Limer Křesťanského společenství Mozaika, biskup Pavel Pechanec Církce československé husitské.

Volba a instalace biskupa Pavla Pechance

Po sedmiletém období byl opět v Královéhradecké diecézi Církve československé husitské volen biskup. Královéhradecká diecéze do sebe pojímá území Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje a biskup je zde volen duchovními a laiky diecéze. V sobotu 29. srpna 2020 byl na diecézním shromáždění zvolen biskupem Pavel Pechanec a v neděli 6. září byl patriarchou Církve československé husitské Tomášem Buttou do služby instalován. Slavnostní obřad proběhl v krásném Gočárově Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové, nevšední atmosféru dotvořil také Lukáš Pelc na kytaru a klávesy. Bohoslužby se účastnil biskupský a duchovenský sbor, pozvání přijali také hosté z univerzitních kruhů. Zdravici pronesl pan hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který připomněl, že vznik České republiky úzce souvisí se vznikem Církve československé husitské a popřál církvi i naší zemi, abychom si byli vědomi cennosti své vlastní identity.