Nově zrekonstruovaná modlitebna v Pardubicích

Stříbrná neděle přinesla změnu pro Husův sbor v Pardubicích, v zimním období bude společenstvím náboženské obce užívána modlitebna. Tyto nově zrekonstruované prostory se otevřely prosbou o požehnání bratra biskupa Pavla. Velký dík patří radě starších a především bratru faráři Janu Rokytovi za nápad a za veškerou práci. Kéž náš Pán žehná sestrám a bratrům v nových prostorách i nadále…

Vikariátní shromáždění pardubického vikariátu

Vikariátní shromáždění pardubického vikariátu 2. 3. 2019 s pobožností kolem stolu, kterou sloužila sestra farářka Věra Říhová a bratr biskup Pavel Pechanec. Bratr vikář Jiří Plhák shrnul vikariátní aktivity loňského roku, Ing. Zdeňka Sedláčková představila ekonomický výhled do příštích let a bratr biskup prezentoval dění v diecézi uplynulého roku. O II. patriarchovi Gustavu Adolfu Procházkovi a připravované knize krátce a přesvědčivě hovořil bratr Martin Chadima, děkujeme.

Husité jdou na draka

Malé vzpomínání na „Drakiádu“ pardubického viakriátu… V sobotu jsme se vydali na dvanáctý ročník tradiční drakiády, tentokrát pod názvem „Husité jdou na draka“. V pátek bylo krásné počasí, v neděli svítilo sluníčko a v sobotu jsme se vydali i s draky do deště. Zvolili jsme náhradní program. Na pardubickém zámku jsme navštívili výstavu o archeologii v pardubickém kraji. Děti si mohly po vzoru skutečných archeologů v zemi odkrýt staré kosti a hliněné střepy, obléct si na sebe oděv utkaný na starém stavu, namlet si obilí na starém mlýnku nebo se ozbrojit avarskou šavlí a na hlavu si dát slovanskou přílbu. Po návratu na faru jsme si dali k obědu sekanou a z moduritu vymodelovali, co jsme na výstavě viděli. Třeba repliku třebosického kozlíka, starého šest tisíc let.

Benefiční koncert Děti dětem v Pardubicích

Dne 22. 11. 2018 proběhl další z řady benefičních koncertů Děti dětem v Husově sboru v Pardubicích. Tentokrát zpívaly děti z DPS Zpěváčci (Monika Kadlecová) a DPS Pramínek. a vyzpívaly pro Štěpánku Pospíšilovou Naše Štěpánka 15.225,- Kč. Děkujeme za krásný zážitek všem malým i větším zpěvákům a také všem kdo přišli a přispěli tak na dobrou věc, velký dík také patří panu faráři Jan Rokyta za spolupráci při organizaci koncertu.

Drakiáda 2018

 

V sobotu jsme se vydali na dvanáctý ročník tradiční drakiády, tentokrát pod názvem „Husité jdou na draka“. V pátek bylo krásné počasí, v neděli svítilo sluníčko a v sobotu jsme se vydali i s draky do deště. Zvolili jsme náhradní program. Na pardubickém zámku jsme navštívili výstavu o archeologii v pardubickém kraji. Děti si mohly po vzoru skutečných archeologů v zemi odkrýt staré kosti a hliněné střepy, obléct si na sebe oděv utkaný na starém stavu, namlet si obilí na starém mlýnku nebo se ozbrojit avarskou šavlí a na hlavu si dát slovanskou přílbu. Po návratu na faru jsme si dali k obědu sekanou a z moduritu vymodelovali, co jsme na výstavě viděli. Třeba repliku třebosického kozlíka, starého šest tisíc let.