18 let kontaktů se saskou evangelickou náboženskou obcí Weissig-Schoenfeldd

Rychnovská náboženská obec navázala kontakty s německými přáteli z okolí Drážďan v květnu 2003.Blíží se tedy 18.výročí naší spolupráce. V listopadu loňského roku po volbách jejich nové rady starších, za situace ovlivněné covidem a omezenou možností stýkat se osobně tváří v tvář, se rada starších rozhodla vydat brožurku s mnoha fotografiemi z doby své sedmileté činnosti. Mezi nimi je i řada fotografií z našich společných setkání a akcí. Stále jsme v živém kontaktu a sdílení se. Zatímco naši přátelé nemohli mít vánoční bohoslužby ani v omezeném počtu a s velkými omezeními pravidelné bohoslužby již více nežli půl roku ,my tolik nestrádáme, protože se nás pravidelně scházelo do 15 účastníků a po Vánocích do povolených 8 lidí. Naši partneři využili možnost předtočit vánoční program a poskytovat ho přes internet zájemcům. Nám poslali flešku, kterou jsme si ve sboru promítli. Na jejich PF 2021 je vznášející se balon s výzvou: Vznesme se! Na naší PF 2021 pro ně jsou obrázky z jejich a naší poslední návštěvy i obrázek ze zářijových bohoslužeb konaných u nás v rámci omezení na zahradě.
Doufáme, že se letos uvidíme a že činnost naší nové rady starších (letos nás čeká volba) podpoří naše partnerství i v budoucích letech.
Alena Naimanová

Před 10 lety…

Před 10 lety…

Mezi vánočními svátky a Novým rokem se obvykle nic zvláštního neděje. Před 10 lety ve věku 85 let zemřela farářka Naděžda Brázdilová. Mladší duchovní  i laici mimo Trutnov a královéhradeckou diecézi, kde do roku 2001 jako farářka působila, si možná na ni už nevzpomenou. Já na ni vzpomínám nejen jako na svou sousedku ve službě (působila jsem v Úpici, kde ona předtím také sloužila), ale i  jako na významnou osobnost naší církve. V roce 1947,30.října,po absolvování  tehdejší Husovy evangelické fakulty (s  plným  teologickým  vzděláním)  jí bylo uděleno kněžské svěcení. Bylo to na počátku kněžské služby žen. Dříve než ona byla vysvěcena  po složení  teprve  1.odborné zkoušky bohoslovecké dne 6.7.1947 Olga Pešková Kounovská, o  níž se dočteme ve všech dostupných pramenech. Co na tom, že tato žena působila pouze externě jako pomocná duchovní od roku 1948 do roku 1950, aby pak ještě krátce působila na nově zřízené Husově bohoslovecké fakultě naší církve a konečně se s vírou a naší církví v roce 1953 rozešla!

Naděžda Brázdilová (rozená Procházková) působila po vysvěcení v naší církvi 53 let. Vdala se za faráře Jaroslava Brázdila, jemuž byl později vzat státní souhlas. Byla matkou 3 dcer. Posledních téměř 50 let žila v Trutnově. Neměla lehký život ,ale  nebylo v její povaze se vzdát. Stále elegantní (vlastní modely),namalovaná  kuřačka (pro mnohé lidi „velmi nepřístojné“!),při  bohoslužbách  mírně patetická  a nikdy se nepřestávající  teologicky  vzdělávat . Povzbuzovala spolusestry k dalšímu vzdělávání  a tvořivým aktivitám. Podílela se (spolu s ThDr Anežkou Ebertovou) na teologických konferencích sester- farářek.Pro sestry ze zahraničí byla vzorem  pro jejich duchovenskou službu.  I v důchodovém věku překládala s manželem z nové svěží  německé teologické literatury. Její kázání byla neotřelá a mají co říci i dnes. Byla tajemnicí diecézního  teologického sboru  a připravovala pro kolegy aktuální teologická témata pro promýšlení.Spolupracovala s  ekuménou. Pracovala v československém výboru Světového dne  modliteb ,kde pracovala na světovém programu pro rok 1990…

V Biografickém slovníku CČSH,tlusté knize, která vyšla v letošním jubilejním roce, není o ní ani zmínka…                                                                                                                                          Alena Naimanová

 

(Údaje o O.Peškové Kounovské jsem čerpala ze zmíněného slovníku).

Ambra šije pro FNHK

Našito – vyžehleno – zabaleno a předáno do Fakultní nemocnice na dětské oddělení. Dnes 18. března si převzala vrchní sestra Bc. Jitka Nováková celkem 10 kusů ušitých povlaků na polohovací a kojící polštáře.  Doufáme, že věnované povlaky budou na dětském oddělení dobře sloužit miminkům  a pomohou jim zpříjemnit pobyt v nemocnici.