Za bratrem Jaroslavem Metyšem

Odešel dobrý člověk, věrný bratr, hudebník, sportovec Jaroslav Metyš z Litomyšle. Narodil se v roce 1930 v rodině faráře a významného hudebníka Jaromíra Metyše, spoluzakladatele hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Bratr farář dlouhá léta vedl pěvecký sbor Vlastimil a dirigoval Litomyšlskou filharmonii. Toto prostředí zanechalo v Jaroslavovi hluboké kořeny. Studoval gymnázium. V politických procesech v padesátých letech byl souzen a uvězněn. U Jaroslava to bylo ve vykonstruovaném procesu ve Svitavách a u jeho bratra Karla – dosud žije na faře naší církve v Moravské Třebové – v procesu se studenty litomyšlského gymnázia, kteří roznášeli letáky proti režimu, a rektorem Stříteským.  „Největším“  prohřeškem bylo údajně to, že sejmuli v učebně obraz Stalina a prý ho někam uložili. Pokračovat ve čtení „Za bratrem Jaroslavem Metyšem“

Pravý pastýř nežene, pravý pastýř vodí

dobry_pastyr_upiceKázání na III. neděli po Velikonocích (J10,22-30; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 16/2013.

Ve vzpomínkách turisty po Izraeli jsem kdysi četla, jak se ocitl u napajedla právě ve chvíli, kdy pastýři z různých směrů přivedli své ovce. Oni sami utvořili hlouček, povídali si a mezitím se jejich stáda beznadějně promíchala. Ten turista na to hleděl s velkým podivem a běžel se pastýřů ptát, co si počnou. Ti se jenom usmívali a říkali, ať si počká. Po nějaké chvíli se opět rozešli každý svým směrem, začali ovce volat a jejich ovečky se, každá za svým pastýřem, poslušně rozdělily. Pokračovat ve čtení „Pravý pastýř nežene, pravý pastýř vodí“

80 roků od otevření Husova sboru v Litomyšli

„Nuž sestry, bratři, ať staří jste, ať ve květu jste mladí, v tu svatyňku svou milou choďte rádi a myslete, že stále na Vás patří zrak Mistra Jana svaté paměti!“ To jsou oslovující verše br. Ferd. Tomka „K slavnostnímu dni“. A byl to den 25. září 1932! Naši předkové zakoupili bývalou školu reálnou zr. 1866, která sloužila později jako dívčí škola a od r. 1887 jako škola řemeslnická. Tato budova je také významná tím, že zde bydlela M. D. Rettigová. Pokračovat ve čtení „80 roků od otevření Husova sboru v Litomyšli“

Je to nové učení – plné moci

Kázání uveřejněné v ČZ 4/2013 – 3. neděle po Zjevení Páně, Mk 1,14-20

„Končí předchůdcovské období pů-sobení Jana Křtitele. Kristus je pokřtěn Otcem, Duchem svatým, nastal čas mesiášského poslání. Ježíš zahajuje svou činnost. A kde? Nikdo by nečekal, že začne v Galileji. Ta vůbec neměla pověst pravé zbožnosti. Jenomže Ježíš byl poslušný prorockého slova: lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Pokračovat ve čtení „Je to nové učení – plné moci“

Výstava betlémů

V Regionálním muzeu v Litomyšli (Jiráskova č. p. 9) lze do 15. ledna 2012 navštívit výstavu představující vánoční betlémy v jejich pozoruhodné různorodosti. Prezentovány budou betlémy historické ze sbírek několika muzeí i současné ze soukromého majetku. Materiálem, z něhož jsou vyrobeny, je nejčastěji dřevo a papír, ale třeba i kukuřičné šustí, těsto, keramika či korálky. Jesličky se od sebe mohou výrazně lišit svojí velikostí, některé jsou miniaturní, jiné naopak obrovské. Největší na výstavě bude historický českotřebovský betlém a současný litomyšlský keramický betlém paní Ireny Švecové. Každý z těchto betlémů je dlouhý pět metrů. Výstava je pořádána ve spolupráci s Českým sdružením přátel betlémů – pobočkou Betlémáři Litomyšlska. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 26. listopadu ve 14 h.

Náboženská obec Litomyšl na návštěvě v Litovli

litomysl_litovelNáboženská obec Litomyšl uspořádala 1. října zájezd do Loštic, Litovle, Náměšti nad Oslavou a arboreta Bílá Lhota. Zájezdy jsou pořádány každý rok a ten letošní se dle účastníků moc vydařil.

Asi poslední nádherná sobota letošního podzimu, zajímavá místa naší nádherné země. Chceme touto cestou moc poděkovat sestře farářce Lucii Haltofové z náboženské obce Litovel. Zasvěceně a poutavě nás provedla městem, zhlédli jsme Hanácké Benátky a u gymnázia jsme se poklonili památce Jana Opletala. Nakonec jsme byli pozváni do sboru naší církve. Oslovilo nás, jak sestra farářka za 10 roků oživila náboženskou obec a daří se jí práce s dětmi. Cestou domů jsme poděkovali Pánu Bohu za požehnaný den. Těšíme se na další zájezd.

Jaroslav Jiráček, Litomyšl
Foto: Jindřiška Říhová

Radostné chvíle v Litomyšli

Na shromáždění náboženské obce byla v březnu zvolena nová rada starších. Tři starší členové odstoupili. Bratr Ronovský, kterému se v zaměstnání říkalo „Boží muž“, zemřel. Je potěšitelné, že členství přijali skutečně mladí. Důstojným nápadem sestry farářky Věry Říhové bylo spojit 16. května májovou pobožnost se slibem nové rady starších. Byl pozván bratr biskup Štěpán Klásek. Slib byl a je zavazující. Přejeme, aby rada straších pracovala dobře a aby se náboženské obci dařilo! Pokračovat ve čtení „Radostné chvíle v Litomyšli“

Prolomit krunýř ledu

Kázání uveřejněné v ČZ 2/2012, Vznik CČS, J 2,13-22

Druhé neděli po Novém roce letos předcházejí dva významné dny. 6. ledna si křesťané tradičně připomínají Zjevení Páně – navštívení Tří králů; 8. leden je dnem vzniku naší církve.

Evangelium určené právě pro tento důležitý den naší církve najdeme vzácně shodně u všech čtyř evangelistů. Jan příběh uvádí hned na začátku po prvním Ježíšově zázračném činu, kdy při svatbě v Káni Galilejské proměnil vodu ve víno. Ježíš (před nedávnem v Káni dárce radosti), nyní rozzlobený soudce na chrámovém nádvoří. Ježíšovo rozzlobení nechápou ani sami učedníci. Čteme, že to všechno pochopili až po Kristově vzkříšení. Pokračovat ve čtení „Prolomit krunýř ledu“