Poslední výstava Víra, naděje, láska 2020

Výstava V-N-L ve Vysokém Mýtě sbalena, nyní putuje k uskladnění do Hradce Králové, kde ještě předtím se ukáže v krátkém filmu s připomenutím 100 let církve a událostmi spojenými s datem 17.listopadu…
Ve zdejším mýtském Husově sboru bratr farář Plhák stihl před nouzovým stavem ještě uspořádat 2 setkání a výstavu o naší církvi tak mohlo vidět na 300 lidí. Děkujeme.

Vernisáž výstavy Víra, naděje, láska ve Vysokém Mýtě

Výstava V-N-L ke 100 letům Církve československé husitské byla zahájena dnes ve Vysokém Mýtě. O historii i myšlence, jak a proč výstava vznikala krátce pohovořil bratr biskup Pavel Pechanec, následný koncert E. a J. Vedralových uvedl zdejší bratr farář Jiří Plhák. Výstava otevřena do 1. 10. 2020.

 

Slavnostní bohoslužby ve Vysokém Mýtě

Při bohoslužbách v Husově sboru ve Vysokém Mýtě byly v neděli 8. prosince fanfárami slavnostně uvedeny nové varhany. Zároveň do rukou bratra biskupa Pavla rada starších složila slib. Kéž sestry a bratry náboženské obce, také jejich faráře bratra Jiřího Plháka, nese Boží požehnání.

Bližní jsou vždy na blízku

Kázání uveřejněné v ČZ 28/2013; 8. neděle po Duchu sv.; L 10,25-37

Sestry a bratři,
začněme dnešní čtení Lukášova podobenství o milosrdném Samařanu o několik veršů dříve. Ježíš zde sedmdesáti učedníkům po návratu z cest připomíná:„Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, tak že vám neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují, radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ Pokračovat ve čtení „Bližní jsou vždy na blízku“

Zjevil jsem tvé jméno lidem

Kázání uveřejněné ČZ 21/2012, 6. neděle po Velikonocích, J 17,6-19

Na začátek je třeba připomenout, sestry a bratři v Kristu, že text 17. kapitoly evangelia Janova je Ježíšovou modlitbou za učedníky, za jeho přátele a za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří, tedy i za nás. To nám připomíná, že církev je živa z této Ježíšovy přímluvy, z Krista coby dobrého pastýře, který s námi chodí, učí nás svým slovem a přimlouvá se za nás. Pokračovat ve čtení „Zjevil jsem tvé jméno lidem“

Osmdesáté výročí otevření dřevěného kostelíka v Dobříkově

dobrikovNa sobotu 18. června jsme byli pozváni bratrem farářem Jiřím Plhákem do Dobříkova, malebné vesničky nedaleko Vysokého Mýta. My v Blansku jsme přijali pozvání s velkou radostí, neboť ze šesti dřevěných kostelíků přivezených na naše území z Podkarpatské Rusi slouží pouze dva – v Dobříkově a v Blansku, a to naší církvi. Jednalo se o velkou slavnost, protože 6. července 1931 byl na svátek Mistra Jana Husa kostelík v Dobříkově předán tehdejší Církvi československé do užívání senátorem Václavem Klofáčem, jehož vnučka paní Kolářová byla slavnosti k 80. výročí přítomna. Pokračovat ve čtení „Osmdesáté výročí otevření dřevěného kostelíka v Dobříkově“

Kostel v Dobříkově slaví osmdesátku

Před 80 lety se poprvé v dřevěném kostele v Dobříkově na Orlickoústecku začaly konat bohoslužby. V pátek 17. června si toto výročí v obci připomněli. Lidovou stavbu ze 17. století nechal převézt ze Zakarpatské Ukrajiny do Dob­ říkova prvorepublikový politik a první československý ministr národní obrany Václav Klofáč. Kostelík koupil za 16 000 korun a v r. 1930 jej nechal převézt do rodné obce. Rozebraný kostel se musel na místě znovu postavit a opravit. Bylo nutné restaurovat i vnitřní vybavení, které pochází ze dvou kostelů. Po roce se otevřel veřejnosti. Od roku 1963 je kostel kulturní památkou a vlastní jej naše církev. Slavnostní bohoslužby se zúčastnil pravoslavný kněz z Cholmovce, odkud kostelík pochází, i bratr patriarcha. Pokračovat ve čtení „Kostel v Dobříkově slaví osmdesátku“