Festival Hudební léto Kuks byl zahájen v Husově sboru CČSH ve Dvoře Králové nad Labem

Neutuchajícím potleskem skončil 20. června 2020 zahajovací koncert festivalu Hudební léto Kuks v kostele Církve československé husitské ve Dvoře Králové nad Labem. Představila se na něm Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Stanislavem Vavřínkem. Děkujeme za mimořádný zážitek. Tento slavnostní koncert k 250. výročí narození L. van Beethovena a A. Rejchy zachytil fotograf Miloš Šálek.

Noc kostelů ve Dvoře Králové nad Labem

Noc kostelů bude „až“ za měsíc, ale my vás už teď s radostí zveme 😁

12. června 2020 od 15.55 do 23.00 za dodržení všech předepsaných hygienických předpisů je v plánu:

15.55 hod. Noc kostelů zahájí zvon „Jeroným Pražský“

16.00 hod. zazní koncert pro lesní roh a varhany Jakuba Rojka a Miroslava Baklíka

18.00 hod. Pro potěšení zazpívá Cantus Jaroměř lidové písně v krásných úpravách, pro pobavení živé spirituály a pro poučení klasickou hudbu českých skladatelů.

21.00 hod. zazní koncert Královédvorského chrámového sboru

V modlitebně sboru budou připraveny kvízy pro děti. Za správné vyluštění je čeká sladká i poučná odměna.

Svátost kněžského svěcení

Svátost kněžského svěcení v Husově sboru ve Dvoře Králové nad Labem přijala v neděli 15. září z rukou biskupa Pavel Pechanec a spolusvětitelů Anička Holínská. Zároveň slib složila zdejší rada starších. Kéž je stále všechny provází dotek Boží milosti a požehnání.

Tříkrálová sbírka ve Dvoře Králové n. L.

Byly jednou ve 21. století po Kristu dvě maminky. Obyčejné ženské, zdálo by se. Různě od Boha obdarované a ochotné svá obdarování dávat ku prospěchu ostatních. Tyto dvě maminky měly dohromady tři děti. Přišel den, kdy bylo v kalendáři napsáno 6. 1. Maminky přihlásily svoje děti do dobročinné akce a samy se aktivně zapojily. Dům od domu chodili všichni po nevelké vesnici, aby děti každému zazpívaly a popřály šťastný nový rok. Vnímaví lidé vkládali do pokladničky na krku nejmenšího peníze s vědomím, že pomáhají dobré věci. Poté se celá skupinka vydala na nelehkou cestu plnou náledí do města, do kostelíčka, aby zde všechny přítomné potěšili. Anežka, Tonda a Anežka určitě jednou (jestli ji už nespatřili) uvidí krásnou hvězdu nad jejich hlavami. A jejich maminky? Ty už mají Lásku Kristovu dávno v srdcích ukrytou!

Sbírka pro dětskou ozdravovnu Království

Sbírka pro dětskou ozdravovnu Království v Nemojově byla ukončena a dnes 2 plná auta hraček, povlečení, polštářků a dětského oblečení vezla AMBRA – středisko Husitské diakonie a Anička Holínská za náboženskou obec ve Dvoře Králové nad Labem. Děkujeme vše dárcům, kteří rádi děti obdarovali.