Kázání bratra biskupa Pavla Pechance při zahájení liturgického roku 2020 a 100. výročí církve v Brně

1. prosince- I. adventní 2019 – Brno

Milé sestry a milí bratři, pokoj Vám.

Husovu sboru zde v Brně v Botanické ulici vévodí – obraz akademického malíře Jana Dědiny. Tentýž obraz, tedy vlastně dvojče, je také i v Husově sboru v Pardubicích. Přiznám se, že když jsem tento výjev z Ježíšova kázání na hoře viděl poprvé – zaujal mě, tak jako jistě i Vás. Umí vtáhnout do děje. Co mě ale zaskočilo, byla jistá anatomická nepřesnost. Zdálo se mi, že se Ježíš opírá o loket, a tak je jeho paže příliš dlouhá. To se nám lidem stává, díváme se někdy kolem sebe nepozorně a činíme pak rychlé závěry. Malíř samozřejmě žádnou chybu neučinil, to jsem se jen já špatně díval, nedobře pochopil.

Stává se nám to, že nevidíme věci tak jak jsou. Někdy posouváme pohled ve zkratce, neúplnosti a nepřesnosti, jsme jen lidé. Také se ovšem někdy stává i to, že člověk překvapivě vidí, co druzí přehlížejí, vidí pod povrch věcí a dějů – stává se prorokem. Tehdy nemluví jen na základě svého ducha, vjemů a zkušeností. Duch svatý vane v těch vzácných okamžicích z člověka v milosti, která se posouvá dál. Pokračovat ve čtení „Kázání bratra biskupa Pavla Pechance při zahájení liturgického roku 2020 a 100. výročí církve v Brně“

Kázání bratra biskupa Rudolfa Göbla při výročí republiky 28. října 2019

DEN SVOBODY – VZNIK SAMOSTATNÉHO ČS. STÁTU – 28. 10. 2019, Hradec králové
19. NEDĚLE PO SVATODUŠNÍCH SVÁTCÍCH
Iz 28,14-16; Fil 1,8-11; Jan 15,17-27

Slyšeli jsme – to vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. Jsou to Ježíšova slova, která by měla být určující pro to, jak jako Ježíšovi učedníci žijeme ve sborech a v celé naší církvi. Byli jsme posláni do dnešní novopohanské společnosti. Máme v ní být solí a kvasem a přivádět ke Kristu ty, mezi kterými žijeme. Tak, jak to čteme hned na úvod našich Základů víry, aby nezůstali ztraceni v nevíře a beznaději. Není přitom tak podstatné, co všechno jim budeme říkat. Podstatnější je to, co mohou vidět, jak my spolu žijeme. Jestli v solidaritě, jestli spolu žijeme v míru a v pohodě. Vlastně: Jestli doopravdy v pokoji Kristově.

Je dobré o tom mluvit zrovna dnes, když si připomínáme obnovení národní svobody a začíná stodruhý rok naší samostatnosti. Jsme vlastenci a chceme mír a pokoj v naší vlasti, prosíme o to při bohoslužbách. A chceme pro to něco dělat. Naše země nás potřebuje jako křesťany. Pokračovat ve čtení „Kázání bratra biskupa Rudolfa Göbla při výročí republiky 28. října 2019“

Svátost kněžského svěcení

Svátost kněžského svěcení v Husově sboru ve Dvoře Králové nad Labem přijala v neděli 15. září z rukou biskupa Pavel Pechanec a spolusvětitelů Anička Holínská. Zároveň slib složila zdejší rada starších. Kéž je stále všechny provází dotek Boží milosti a požehnání.