Osmdesáté výročí otevření dřevěného kostelíka v Dobříkově

dobrikovNa sobotu 18. června jsme byli pozváni bratrem farářem Jiřím Plhákem do Dobříkova, malebné vesničky nedaleko Vysokého Mýta. My v Blansku jsme přijali pozvání s velkou radostí, neboť ze šesti dřevěných kostelíků přivezených na naše území z Podkarpatské Rusi slouží pouze dva – v Dobříkově a v Blansku, a to naší církvi. Jednalo se o velkou slavnost, protože 6. července 1931 byl na svátek Mistra Jana Husa kostelík v Dobříkově předán tehdejší Církvi československé do užívání senátorem Václavem Klofáčem, jehož vnučka paní Kolářová byla slavnosti k 80. výročí přítomna.

Přijeli významní hosté: bratr patriarcha Tomáš Butta, bratr královéhradecký biskup Štěpán Klásek, senátor Miroslav Antl a v neposlední řadě svjaščenik Vasil Kmit s kurátorem a starostou z obce Cholmovec na Podkarpatské Rusi, odkud byl kostelík přivezen.

A právě z rukou vzácných hostů ze země, se kterou jsme měli v oněch dobách více, ale stále ještě máme mnoho společného, přijal bratr farář do rukou vzácný dar – ikonu sv. Alexije, apoštola Karpatorusů, která ihned zaujala v kostelíku čestné místo. Senátor Miroslav Antl obdaroval obec obrazem kostelíka. Ani běžní hosté nepřišli zkrátka – byly pro ně připraveny propagační materiály obsahující nádherný grafický list.

Vysokomýtská náboženská obec připravila společně s dobříkovskými občany za podpory starosty obce bohatý program. Začínal slavnostní bohoslužbou pod širým nebem, kdy stůl Páně dokola ozdobily prastaré prapory. Dvě hudební skupiny, Choceňačka a Muziga z Vysokého Mýta, postupně doprovázely odpoledne, ve kterém předpověď počasí sice nevěstila nic dobrého, ale ve kterém Hospodin nechal větru a dešti působit tak, abychom mohli bohoslužbu sloužit bezstarostně. Zároveň však tak, abychom si uvědomili, že kostelík velice dobře slouží také jako útočiště před nepřízní počasí. Právě v nitru voňavém dřevem a staletími byl připraven divadelní program pro děti – O oříškové chaloupce, v jehož závěru dostaly děti kousek oříškové chaloupky (bábovky) a maminky recept babičky Voříškové.

V kostelíku se také program pomalu uzavíral vyčerpávajícími informacemi o jeho historii, poutavě přednesenými paní Zdeňkou Schejbalovou. A nemůžeme zapomenout, že k prohlídce byla během dne k dispozici i vila senátora Václava Klofáče.

Osobně jsem prožil v Dobříkově velice krásné odpoledne a myslím, že i mnozí další z přítomných to za sebe mohou také potvrdit. Zahradou okolo, ven i dovnitř kostelíka korzovalo množství blízkých, se kterými se často člověk může vidět právě jen o takovéto slavnosti pořádané jednou za deset let. A také si myslím, že vzpomínka na v Dobříkově prožité chvíle přetrvá, dá­ li Pán dostatek dnů, do dalšího výročí.

Vždyť Hospodinu je třeba poděkovat za takovou krásnou slavnost, kostelík i všechny přítomné, nepřítomné i již zesnulé, kterým kostelík je nebo byl kusem života. A tak se k Bohu modlíme za tamější náboženskou i občanskou obec, aby ono místo v Dobříkově nadále vzkvétalo a aby Pán stále přidával ty, kteří budou své radosti i strasti s kostelíkem spojovat. Gospodi pomiluj!

Michal Hvězda, ČZ 29/2011

Napsat komentář