Modlitby 52. týden (23. – 29. prosince)

pole_u_lesaI. Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval, velkou jeho dobrotu k izraelskému domu.

Izajáš 63,7a

II. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo

byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.

Židům 2,14-15

III. Když mudrci odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta

Matouš 2,13-14

 1. Připomínáme si, Otče, tvůj dar. Každý dům kolem nás může být provanut velkou chválou a vděčností.
  My děkujeme za sváteční chvíle. Díky Vánocům vnímáme možnost velkého obdarování.
  Prosíme, za každé obydlí, za každého člověka, ať má hojnost stolu a jeho srdce vnímá plně radost z daru Spasitele…

 2. Pane Ježíši, v mých žilách proudí krev, energie, síla. Chodím po světě, ale jednou se vše zastaví. Každý je na tom stejně. V tom jsi mi blízký, podobný, stejný, Bratře.
  Děkuji ti za vysvobození, můj život není držen v otroctví těla.
  Prosím, Pane Ježíši, ať mě radost víry posouvá dál, blíž k tobě dál od Zla. Prosím za každou lidskou bytost, všichni jsou totiž mými bratry a sestrami. Prosím, ať všichni vnímají možnost vysvobození…

 3. Hospodine, život je plný nebezpečí, víme o tom. Také i dnes budou umírat lidé na silnicích, také i dnes bude násilí, zloba a hněv. Nemůžeme všemu utéci, život není růžový sen.
  I my však, podobně jako Josef, smíme vstát, přijmout, vzít dítě a jít. Život sice není proto o nic snazší a nebezpečí životem dál cloumá, ale my víme, kam jdeme.
  Prosíme, dej, ať nic nezahubí to malé dítě v nás. Prosíme, ať víra v nás roste. Prosíme zvláště za malé Česko. Prosíme, za to malé, různě utlučené dítě víry, co v lidech zdejších přes vše třpytivé bohužel skomírá…

Amen

Napsat komentář