18 let kontaktů se saskou evangelickou náboženskou obcí Weissig-Schoenfeldd

Rychnovská náboženská obec navázala kontakty s německými přáteli z okolí Drážďan v květnu 2003.Blíží se tedy 18.výročí naší spolupráce. V listopadu loňského roku po volbách jejich nové rady starších, za situace ovlivněné covidem a omezenou možností stýkat se osobně tváří v tvář, se rada starších rozhodla vydat brožurku s mnoha fotografiemi z doby své sedmileté činnosti. Mezi nimi je i řada fotografií z našich společných setkání a akcí. Stále jsme v živém kontaktu a sdílení se. Zatímco naši přátelé nemohli mít vánoční bohoslužby ani v omezeném počtu a s velkými omezeními pravidelné bohoslužby již více nežli půl roku ,my tolik nestrádáme, protože se nás pravidelně scházelo do 15 účastníků a po Vánocích do povolených 8 lidí. Naši partneři využili možnost předtočit vánoční program a poskytovat ho přes internet zájemcům. Nám poslali flešku, kterou jsme si ve sboru promítli. Na jejich PF 2021 je vznášející se balon s výzvou: Vznesme se! Na naší PF 2021 pro ně jsou obrázky z jejich a naší poslední návštěvy i obrázek ze zářijových bohoslužeb konaných u nás v rámci omezení na zahradě.
Doufáme, že se letos uvidíme a že činnost naší nové rady starších (letos nás čeká volba) podpoří naše partnerství i v budoucích letech.
Alena Naimanová

Slovo a pozvání k Aliančnímu týdnu modliteb 2021

Slovo a pozvání k Aliančnímu týdnu modliteb 2021 – farářka Církve československé husitské, kazatel Martin Legát Církve bratrské, kazatel Petr Staš Církve adventistů sedmého dne, farářka Kristýna Kupfová Českobratrské církve evangelické, pastor Jakub Limer Křesťanského společenství Mozaika, biskup Pavel Pechanec Církce československé husitské.

Modlitby 3. týden 18. – 24. ledna 2021

texty pro neděli 24. ledna 2021 – 3. neděle po Zjevení

 První čtení (varianta I): Jonáš 3, 1-5.10

I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak.

Bože, do poslední chvíle čekáš, zda se člověk neodvrátí od zlých cest.

Tvůj soucit s lidmi nese v sobě díl překvapení, milosti a spásy.

Děkujeme za čas možné nápravy, prosíme, za nás za všechny, ať věříme a měníme vše, co je zlé.

Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 3. týden 18. – 24. ledna 2021“

Modlitby 2. týden 11. – 17. ledna 2021

texty pro neděli 17. ledna 2021 – 2. neděle po Zjevení

 První čtení: 1. Samuelova 3, (3b-6+) 7-10.19

Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“ Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem.

Hospodine ve své milosti k nám opakovaně promlouváš, nechceš zůstat nepoznán.

Chceš, abychom slyšeli, vnímali Tvou vůli, přestali být vůči Tobě neteční.

Děkujeme, že nás voláš do vztahu, v němž i my nacházíme sílu pro vše, co je teprve před námi.

Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 2. týden 11. – 17. ledna 2021“

Modlitby 1. týden 4. – 10. ledna 2021

texty pro neděli 10. ledna 2021 – 1. neděle po Zjevení – Křtu Páně

První čtení: Genesis 1, 1-5

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

 

Bože, na počátku všeho bylo Tvé stvořitelské dílo.

Uvedl jsi na zem světlo a život – znamení lásky a moci.

Děkujeme, že ve své milosti dáváš všemu řád a prosíme, ať Tvé vedení jasně vidíme i v tomto rozvráceném čase.                         

Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 1. týden 4. – 10. ledna 2021“